Gjenfunn
- Art: Hauksanger  Sylvia nisoria - Merkested: Alle steder - Funnsted: Rogaland -
Velg årstid!