Gjenfunn
- Art: Trepiplerke  Anthus trivialis - Merkested: Alle ikke norske - Funnsted: Vestfold -
Velg årstid!