Gjenfunn
- Art: Trepiplerke  Anthus trivialis - Merkested: Alle ikke norske - Funnsted: Alle steder -
Velg årstid!