Gjenfunn
- Art: Stillits  Carduelis carduelis - Merkested: Alle ikke norske - Funnsted: Alle steder -
Velg årstid!