Gjenfunn
- Art: Rødnebbterne  Sterna paradisaea - Merkested: Finnmark - Funnsted: Other Oceans (offshore) - Årstid: Hele året -