Gjenfunn
- Art: Rødnebbterne  Sterna paradisaea - Merkested: Finnmark - Funnsted: Congo - Årstid: Hele året -