Recoveries
- Species: Common Tern  Sterna hirundo - Ringing place: Møre og Romsdal - Recovery place: Nord-Trøndelag - Season: Autumn (September - November) -