Gjenfunn
- Art: Makrellterne  Sterna hirundo - Merkested: Møre og Romsdal - Funnsted: Cote d'Ivoire - Årstid: Hele året -