Gjenfunn
- Art: Fjellmyrløper  Limicola falcinellus - Merkested: Alle steder - Funnsted: Alle steder - Årstid: Hele året -