Gjenfunn
- Art: Lappiplerke  Anthus cervinus - Merkested: Alle steder - Funnsted: Alle steder - Årstid: Sommer (juni - august) -