Gjenfunn
- Art: Fjellmyrløper  Limicola falcinellus - Merkested: Alle steder - Funnsted: Alle norske - Årstid: Hele året -