Gjenfunn
- Art: Knoppsvane  Cygnus olor - Merkested: Alle norske - Funnsted: Møre og Romsdal - Årstid: Hele året -