Gjenfunn
- Art: Rødvingetrost  Turdus iliacus - Merkested: Alle norske - Funnsted: Nord-Trøndelag - Årstid: Hele året -