Gjenfunn
- Art: Hauksanger  Sylvia nisoria - Merkested: Alle norske - Funnsted: Rogaland - Årstid: Høst (september - november) -