Gjenfunn
- Art: Trane  Grus grus - Merkested: Alle norske - Funnsted: Sør-Trøndelag - Årstid: Hele året -