Gjenfunn
- Art: Knoppsvane  Cygnus olor - Merkested: Alle norske - Funnsted: Alle steder - Årstid: Hele året -