Gjenfunn
- Art: Knoppsvane  Cygnus olor - Merkested: Alle norske - Funnsted: Germany - Årstid: Hele året -