Gjenfunn
- Art: Storlom  Gavia arctica - Merkested: Alle norske - Funnsted: Alle ikke norske - Årstid: Hele året -