Gjenfunn
- Art: Knoppsvane  Cygnus olor - Merkested: Alle norske - Funnsted: Alle ikke norske - Årstid: Vinter (desember - februar) -