Gjenfunn
- Art: Hauksanger  Sylvia nisoria - Merkested: Sweden - Funnsted: Vestfold - Årstid: Hele året -