Gjenfunn
- Art: Tjeld  Haematopus ostralegus - Merkested: Sweden - Funnsted: Sweden - Årstid: Hele året -