Gjenfunn
- Art: Knoppsvane  Cygnus olor - Merkested: Alle ikke norske - Funnsted: Buskerud - Årstid: Hele året -