Gjenfunn
- Art: Knoppsvane  Cygnus olor - Merkested: Alle ikke norske - Funnsted: Møre og Romsdal - Årstid: Hele året -