Gjenfunn
- Art: Trepiplerke  Anthus trivialis - Merkested: Alle ikke norske - Funnsted: Nordland - Årstid: Hele året -