Gjenfunn
- Art: Spurveugle  Glaucidium passerinum - Merkested: Alle ikke norske - Funnsted: Nord-Trøndelag - Årstid: Hele året -