Gjenfunn
- Art: Hornugle  Asio otus - Merkested: Alle ikke norske - Funnsted: Østfold - Årstid: Hele året -