Gjenfunn
- Art: Sandlo  Charadrius hiaticula - Merkested: Alle ikke norske - Funnsted: Telemark - Årstid: Hele året -