Gjenfunn
- Art: Knoppsvane  Cygnus olor - Merkested: Alle ikke norske - Funnsted: Alle steder - Årstid: Vinter (desember - februar) -