Gjenfunn
- Art: Sjøorre  Melanitta fusca - Merkested: Alle ikke norske - Funnsted: Alle steder - Årstid: Hele året -