Gjenfunn
- Art: Hornugle  Asio otus - Merkested: Alle ikke norske - Funnsted: Alle steder - Årstid: Hele året -