Gjenfunn
- Art: Sørnattergal  Luscinia megarhynchos - Merkested: Alle ikke norske - Funnsted: Alle steder - Årstid: Hele året -