Gjenfunn
- Art: Hauksanger  Sylvia nisoria - Merkested: Alle ikke norske - Funnsted: Alle steder - Årstid: Sommer (juni - august) -