Gjenfunn
- Art: Knoppsvane  Cygnus olor - Merkested: Alle ikke norske - Funnsted: Alle norske - Årstid: Hele året -