Gjenfunn
- Art: Lappiplerke  Anthus cervinus - Merkested: Alle steder - Funnsted: Alle norske -
Velg årstid!