Gjenfunn
- Art: Lappiplerke  Anthus cervinus - Merkested: Alle steder - Funnsted: Alle ikke norske -
Velg årstid!