Gjenfunn
- Art: Munk  Sylvia atricapilla - Merkested: Buskerud - Funnsted: Algeria -