Gjenfunn
- Art: Stillits  Carduelis carduelis - Merkested: Møre og Romsdal - Funnsted: Alle steder -