Gjenfunn
- Art: Makrellterne  Sterna hirundo - Merkested: Møre og Romsdal - Funnsted: Sudan -