Gjenfunn
- Art: Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus - Merkested: Sør-Trøndelag - Funnsted: Denmark -