Gjenfunn
- Art: Munk  Sylvia atricapilla - Merkested: Vest-Agder - Funnsted: Vest-Agder -