Gjenfunn
- Art: Lappiplerke  Anthus cervinus - Merkested: Vestfold - Funnsted: Alle ikke norske -