Gjenfunn
- Art: Fossekall  Cinclus cinclus - Merkested: Alle steder - Funnsted: Akershus & Oslo -