Gjenfunn
- Art: Fossekall  Cinclus cinclus - Merkested: Alle steder - Funnsted: Nord-Trøndelag -