Gjenfunn
- Art: Fjellmyrløper  Limicola falcinellus - Merkested: Alle norske - Funnsted: Alle ikke norske -