Gjenfunn og kontroller

Tjeld  Haematopus ostralegus (1)

Merkested: Buskerud

Funnsted: Akershus & Oslo

Sommer (juni - august)
Høyest alder:
- 13542 Dager = 37År-0Måneder-27Dager (GBT FV04446)
- 13408 Dager = 36År-8Måneder-16Dager (GBT SS88071)
- 12359 Dager = 33År-10Måneder-2Dager (GBT FV27547)
- 11737 Dager = 32År-1Måneder-26Dager (NOS 517103)
- 10175 Dager = 27År-10Måneder-9Dager (GBT FA12999)

Største avstand:
- 3248 km (NOA 500358)
- 2945 km (NOS 544235)
- 2817 km (NOS 5119110)
- 2714 km (NOS 505301)
- 2694 km (FRP EA580825)