Gjenfunn og kontroller

Storskarv  Phalacrocorax carbo (3)

Merkested: Finnmark

Funnsted: Finland

Hele året


Høyest alder:
- 9236 Dager = 25År-3Måneder-13Dager (NOO TA00042)
- 6838 Dager = 18År-8Måneder-21Dager (NOS 240636)
- 6796 Dager = 18År-7Måneder-6Dager (NOS 240837)
- 6742 Dager = 18År-5Måneder-15Dager (NOS 248890)
- 6681 Dager = 18År-3Måneder-15Dager (NOS 240460)

Største avstand:
- 3284 km (NOS BA31965)
- 3201 km (NOS BA12099)
- 2807 km (NOS BA31894)
- 2738 km (NOS BA22910)
- 2651 km (NOS BA30223)