Gjenfunn og kontroller

Ærfugl  Somateria mollissima (1)

Merkested: Hordaland

Funnsted: Hordaland

Vinter (desember - februar)

Høyest alder:
- 10972 Dager = 0År-0Måneder-22Dager (NOA 01838)
- 7212 Dager = 19År-8Måneder-27Dager (NOO PA00166)
- 7015 Dager = 19År-2Måneder-13Dager (NOS CA15217)
- 6822 Dager = 18År-8Måneder-2Dager (NOO PA00235)
- 6796 Dager = 18År-7Måneder-7Dager (NOO PA00223)

Største avstand:
- 1823 km (NOS 30706)
- 1769 km (NOS CA18222)
- 1763 km (NOS CA18229)
- 1760 km (NOS 323418)
- 1737 km (NOS CA18224)