Gjenfunn og kontroller

Hornugle  Asio otus (3)

Merkested: Nordland

Funnsted: Nordland


Høyest alder:
- 2400 Dager = 6År-6Måneder-27Dager (NOS 552845)
- 2354 Dager = 6År-5Måneder-11Dager (GBT AJ63610)
- 1997 Dager = 5År-5Måneder-21Dager (DFH 4112673)
- 1493 Dager = 4År-1Måneder-2Dager (GBT AN7113)
- 1461 Dager = 4År-0Måneder-0Dager (SVR M9411)

Største avstand:
- 1431 km (GBT GH58960)
- 1285 km (SFH H119821)
- 1170 km (NOS 325016)
- 1101 km (FRP EA300006)
- 1045 km (DFH 4112673)