Gjenfunn og kontroller

Åkerrikse  Crex crex (20)

Merkested: Rogaland

Funnsted: Rogaland

Hele året

Høyest alder:
- 724 Dager = 1År-11Måneder-25Dager (NOS 6173255)
- 379 Dager = 1År-0Måneder-13Dager (NOS 6181552)
- 378 Dager = 1År-0Måneder-12Dager (NOS 6181554)
- 374 Dager = 1År-0Måneder-9Dager (NOS 6173256)
- 369 Dager = 1År-0Måneder-4Dager (NOS 6173255)

Største avstand:
- 1670 km (NOS 657026)
- 489 km (DFH 509086)
- 174 km (NOS DA55045)
- 132 km (NOS 6164884)
- 58 km (NOS 6173255)