Gjenfunn og kontroller

Trekryper  Certhia familiaris (3)

Merkested: Rogaland

Funnsted: Alle steder

Hele året
Høyest alder:
- 639 Dager = 1År-8Måneder-29Dager (NOS A12465)
- 573 Dager = 1År-6Måneder-26Dager (NOS AC5987)
- 371 Dager = 1År-0Måneder-6Dager (NOS HE22950)
- 368 Dager = 1År-0Måneder-2Dager (NOS A00756)
- 310 Dager = 0År-10Måneder-6Dager (NOS F68276)

Største avstand:
- 847 km (NOS F43167)
- 711 km (SFH Y60611)
- 556 km (NOS AK8400)
- 488 km (NOS AE3042)
- 488 km (NOS AE3042)